Cod Fiscal al Republicii Moldova în Republica Moldova. Anexa nr.1. Mărfurile supuse accizelor

Poziţia

tarifară

Denumirea mărfii

Unita-

tea de

măsură

Cota accizelor

Anul

2021

Anul

2022

Anul

2023

160431000

Caviar

valoarea

 în lei

25%

25%

25%

160432000

Înlocuitori de caviar

valoarea

 în lei

25%

25%

25%

220300

Bere fabricată din malţ

litru

2,76 lei

2,90 lei

3,05 lei

2205

Vermuturi şi alte vinuri din struguri proaspeţi, aromatizate cu plante sau cu substanţe aromatizante

litru

15,75 lei

16,54 lei

17,37 lei

220600

Alte băuturi fermentate; amestecuri de băuturi fermentate şi amestecuri de băuturi fermentate şi băuturi nealcoolice, nedenumite şi necuprinse în altă parte, cu excepţia cidrului de mere, cidrului de pere

litru

15,75 lei

16,54 lei

17,37 lei

220600310

Cidru de mere şi de pere, spumoase

litru

3,05 lei

3,20 lei

3,36 lei

220600510

Cidru de mere şi de pere, nespumoase, prezentate în recipiente cu un conţinut de maximum 2 litri

litru

3,05 lei

3,20 lei

3,36 lei

220600810

Cidru de mere şi de pere, nespumoase, prezentate în recipiente cu un conţinut de peste 2 litri

litru

3,05 lei

3,20 lei

3,36 lei

2207

Alcool etilic nedenaturat cu titru alcoolic volumic de minimum 80%; alcool etilic şi alte distilate denaturate, cu orice titru alcoolic volumic

litru

alcool

absolut

109,55 lei

115,02 lei

120,77 lei

2208

Alcool etilic nedenaturat cu titru alcoolic volumic sub 80%; distilate, rachiuri, lichioruri şi alte băuturi spirtoase

litru

alcool

absolut

109,55 lei

115,02 lei

120,77 lei

240210000

Ţigări de foi (inclusiv cele cu capete tăiate) şi trabucuri, care conţin tutun

valoarea

în lei

41%

41%

41%

240220

Ţigarete care conţin tutun:

   

– cu filtru

1000

bucăţi/

valoarea

în lei

621 lei+13%,

dar nu mai

puţin de

834 lei

715 lei+13%,

dar nu mai

puţin de

959 lei

822 lei+13%,

dar nu mai

puţin de

1103 lei

– fără filtru:

 

ovale cu lungime de până la 70 mm

1000

bucăţi/

valoarea

 în lei

621 lei+13%,

dar nu mai

puţin de

834 lei

715 lei+13%,

dar nu mai

puţin de

959 lei

822 lei+13%,

dar nu mai

puţin de

1103 lei

Cu muştiuc, altele

1000

bucăţi/

valoarea

 în lei

621 lei+13%,

dar nu mai

puţin de

834 lei

715 lei+13%,

dar nu mai

puţin de

959 lei

822 lei+13%,

dar nu mai

puţin de

1103 lei

240290000

Alte ţigări de foi, trabucuri şi ţigarete conţinând înlocuitori de tutun

valoarea

în lei

41%

41%

41%

2403

Tutun pentru fumat, alte tutunuri şi înlocuitori de tutun, prelucrate; tutunuri "omogenizate" sau "reconstituite"; extracte şi esenţe de tutun

kilogram

157,80 lei

165,70 lei

174,00 lei

ex. 240319

Tutun tăiat fin destinat rulării în ţigarete

kilogram

1260 lei

1323 lei

1389 lei

ex. 240399900

Rezerve din tutun pentru dispozitive de încălzire a tutunului

1000 bucăţi

834 lei

959 lei

1103 lei

ex. 270710000

Benzoli destinaţi utilizării drept carburanţi sau combustibili

tonă

6496 lei

7082 lei

7719 lei

ex. 270720000

Toluoli destinaţi utilizării drept carburanţi sau combustibili

tonă

6496 lei

7082 lei

7719 lei

ex. 270730000

Xiloli destinaţi utilizării drept carburanţi sau combustibili

tonă

6496 lei

7082 lei

7719 lei

270750000

Alte amestecuri de hidrocarburi aromatice care distilează minimum 65% din volum (inclusiv pierderile) la 250ºC după metoda ISO 3405 (echivalentă cu metoda ASTM D 86)

tonă

6496 lei

7082 lei

7719 lei

270900100

Condensate de gaz natural

tonă

6496 lei

7082 lei

7719 lei

271012110– 271019290

Uleiuri (distilate) uşoare şi medii

tonă

6496 lei

7082 lei

7719 lei

271019310– 271019480

Motorină, inclusiv combustibil (carburant) diesel şi combustibil pentru cuptoare

tonă

2734 lei

2980 lei

3248 lei

271019510

Păcură destinată a fi supusă unui tratament specific

tonă

409 lei

409 lei

409 lei

271019620– 271019680

Păcură destinată altor utilizări

tonă

409 lei

409 lei

409 lei

271020110– 271020190

Motorină

tonă

2734 lei

2980 lei

3248 lei

271020310– 271020390

Păcură

tonă

409 lei

409 lei

409 lei

271112

Propan

tonă

3759 lei

3947 lei

4144 lei

271113

Butan

tonă

3759 lei

3947 lei

4144 lei

271114000

Etilenă, propilenă, butilenă şi butadienă

tonă

3759 lei

3947 lei

4144 lei

271119000

Alte lichefiate

tonă

3759 lei

3947 lei

4144 lei

280430000

Azot

tonă

3654 lei

3837 lei

4029 lei

280440000

Oxigen

tonă

4037 lei

4239 lei

4451 lei

290110000

Hidrocarburi aciclice saturate

tonă

6496 lei

7082 lei

7719 lei

ex. 290124000

Buta-1, 3-dienă

tonă

6496 lei

7082 lei

7719 lei

290129000

Alte hidrocarburi aciclice nesaturate

tonă

6496 lei

7082 lei

7719 lei

290211000

Ciclohexan

tonă

6496 lei

7082 lei

7719 lei

290219000

Alte hidrocarburi ciclanice, ciclenice şi cicloterpenice

tona

6496 lei

7082 lei

7719 lei

ex. 290220000

Benzen destinat a fi utilizat drept carburant sau combustibil

tonă

6496 lei

7082 lei

7719 lei

290230000

Toluen

tonă

6496 lei

7082 lei

7719 lei

290244000

Amestec de izomeri ai xilenului

tonă

6496 lei

7082 lei

7719 lei

290290000

Alte hidrocarburi ciclice

tonă

6496 lei

7082 lei

7719 lei

290511000– 290513000

Alcooli monohidroxilici (metanol, propan-1-ol, propan-2-ol, butan-1-ol)

tonă

6496 lei

7082 lei

7719 lei

290514

Alţi butanoli

tonă

6496 lei

7082 lei

7719 lei

290516

Octanol (alcool octilic) şi izomerii lui

tonă

6496 lei

7082 lei

7719 lei

ex. 290519000

Pentanol (alcool amelic)

tonă

6496 lei

7082 lei

7719 lei

2909

Eteri, eteri-alcooli, eteri-fenoli, eteri-alcool-fenoli, peroxizi ai alcoolilor, peroxizi ai eterilor, peroxizi ai cetonelor (cu compoziţie chimică definită sau nu) şi derivaţii lor halogenaţi, sulfonaţi, nitraţi sau nitrozaţi

tonă

6496 lei

7082 lei

7719 lei

330300

Parfumuri şi ape de toaletă

valoarea

în lei

30%

30%

30%

381400900

Alţi solvenţi şi diluanţi organici compuşi nedenumiţi şi necuprinşi în altă parte; preparate pentru îndepărtarea vopselelor sau lacurilor

tonă

6496 lei

7082 lei

7719 lei

381700500

Alchilbenzeni lineari

tonă

6496 lei

7082 lei

7719 lei

381700800

Altele

tonă

6496 lei

7082 lei

7719 lei

ex. 430310

Îmbrăcăminte din blană (de nurcă, vulpe polară, vulpe, samur)

valoarea

 în lei

25%

25%

25%

Codul este valabil. Relevanța verificată la 03.09.2021