Cod Fiscal al Republicii Moldova în Republica Moldova. Anexa nr.1. Taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova

Nr. crt.

Obiectul impunerii

Unitatea de măsură

Taxa, lei

1.

Motocicletă, moped, scuter, motoretă cu capacitatea cilindrică a motorului:

   

a) de pînă la 500 cm³ inclusiv

unitate

300

b) de peste 500 cm³

unitate

600

2.

Autoturisme, autovehicule pentru utilizări speciale pe şasiu de autoturism cu capacitatea cilindrică a motorului:

   

a) de pînă la 2000 cm³ inclusiv

cm³

0,60

b) de la 2001 la 3000 cm³ inclusiv

cm³

0,90

c) de la 3001 la 4000 cm³ inclusiv

cm³

1,2

d) de la 4001 la 5000 cm³ inclusiv

cm³

1,5

e) de peste 5001 cm³

cm³

1,8

3.

Remorci cu capacitatea de ridicare înscrisă în certificatul de înmatriculare

tonă

270

4.

Semiremorci cu capacitatea de ridicare înscrisă în certificatul de înmatriculare:

   

a) de pînă la 20 t inclusiv

tonă

225

b) de peste 20 t

unitate

4500

5.

Autoremorchere, tractoare

unitate

2250

6.

Autocamioane, autovehicule pentru utilizări speciale pe şasiu de autocamion, orice alte autovehicule cu autopropulsie, cu masa totală:

   

a) de pînă la 1,6 t inclusiv

unitate

1200

b) de la 1,6 t pînă la 5,0 t inclusiv

unitate

2250

c) de la 5,0 t pînă la 10,0 t inclusiv

unitate

3000

d) de peste 10,0 t

unitate

4500

7.

Autobuze cu capacitatea*:

   

a) de pînă la 11 locuri

unitate

2925

b) de la 12 la 17 locuri inclusiv

unitate

3600

c) de la 18 la 24 locuri inclusiv

unitate

4275

d) de la 25 la 40 locuri inclusiv

unitate

4725

e) de peste 40 locuri

unitate

5400


* Numărul de locuri se calculează fără locul şoferului.

Codul este valabil. Relevanța verificată la 03.09.2021