Cod Fiscal al Republicii Moldova în Republica Moldova. Anexa nr.5. Taxa pentru folosirea zonei drumului public şi/sau zonele de protecţie a acestuia din afara perimetrului localităţilor pentru efectuarea lucrărilor de construcţie şi montaj

Nr.

crt.

Obiectul impunerii

Unitatea

de măsură

Taxa, lei

1.

Examinarea şi perfectarea documentelor, coordonarea deciziilor de proiecte şi eliberarea de prescripţii tehnice

1 proiect

90

2.

Invitarea specialistului la obiect

1 proiect

108

3.

Eliberarea de autorizaţii pentru efectuarea lucrărilor subterane de montare a comunicaţiilor inginereşti:

   

a) prin metodă deschisă (de tranşee) peste drum

1 m2

126

b) prin metodă închisă (perforare, străpungere) pe sub drum

1 m

36

c) de-a lungul drumurilor

1 m

18

d) sub trotuare

1 m

27

4.

Eliberarea de autorizaţii pentru efectuarea lucrărilor supraterane de montare a comunicaţiilor inginereşti:

   

a) pe piloni de-a lungul drumurilor

1 m

18

b) de-a lungul podurilor

1 m

72

c) suspendate deasupra drumurilor

1 m

54

5.

Eliberarea de autorizaţii pentru construcţia căilor de acces la drumuri, parcărilor şi benzilor suplimentare

1 m2

9

6.

Eliberarea de autorizaţii pentru construcţia de clădiri şi amenajări (cu excepţia obiectivelor pentru prestarea de servicii rutiere)

1 m2

54

7.

Efectuarea de lucrări fără autorizaţia organelor de administrare rutieră (fără a se lua în considerare plata pentru eliberarea autorizaţiei)

1 obiectiv

1800

Codul este valabil. Relevanța verificată la 03.09.2021