Articolul 109-1 Cod Fiscal al Republicii Moldova în Republica Moldova. Data obligaţiei fiscale pentru serviciile prestate prin intermediul reţelelor electronice de către nerezidenţi pentru persoanele fizice rezidente

Pentru serviciile prestate de către subiecţii impozabili stabiliţi la art.94 lit.d), termenul obligaţiei fiscale se consideră data efectuării plăţii, inclusiv a plăţii în prealabil.

Art 109-1 Cod Fiscal al Republicii Moldova în Republica Moldova cu schimbări 2024 anul №1163 din 24.04.1997, versiune în vigoare din 21.10.2021

Codul este valabil. Relevanța verificată la 03.09.2021

Structura actului