Articolul 166-1 Cod Fiscal al Republicii Moldova în Republica Moldova. Aportul Băncii Naţionale a Moldovei în evidenţa băncilor licenţiate

Banca Naţională a Moldovei prezintă Serviciului Fiscal de Stat, în termen de 3 zile lucrătoare de la data eliberării licenţei, a modificării sau retragerii acesteia, informaţia iniţială şi, ulterior, informaţia actualizată referitor la băncile şi filialele acestora, participante la sistemul automatizat de plăţi interbancare.

Art 166-1 Cod Fiscal al Republicii Moldova în Republica Moldova cu schimbări 2024 anul №1163 din 24.04.1997, versiune în vigoare din 21.10.2021

Codul este valabil. Relevanța verificată la 03.09.2021

Structura actului