Articolul 294 Cod Fiscal al Republicii Moldova în Republica Moldova. Plata taxelor locale

(1) Subiecţii impunerii plătesc taxele locale la contul trezorerial de venituri al bugetului local.

(2) Taxele stipulate la art.289 alin.(2) lit.k) şi p) pot fi achitate nemijlocit serviciului de colectare a impozitelor şi taxelor locale al autorităţii administraţiei publice locale.

Art 294 Cod Fiscal al Republicii Moldova în Republica Moldova cu schimbări 2024 anul №1163 din 24.04.1997, versiune în vigoare din 21.10.2021

Codul este valabil. Relevanța verificată la 03.09.2021

Structura actului