Articolul 310 Cod Fiscal al Republicii Moldova în Republica Moldova. Modul de calculare a taxei

(1) Taxa se calculează de către subiectul impunerii de sine stătător, trimestrial, pornind de la volumul mineralului util extras şi cota corespunzătoare de impunere.

(2) În calcularea taxei nu se include volumul pierderilor suportate în procesul de extracţie a mineralului util şi al pierderilor tehnologice în pilonii de protecţie şi tavanul excavaţiilor miniere subterane care, conform proiectului, asigură securitatea oamenilor şi exclud prăbuşirea suprafeţei terestre.

Art 310 Cod Fiscal al Republicii Moldova în Republica Moldova cu schimbări 2024 anul №1163 din 24.04.1997, versiune în vigoare din 21.10.2021

Codul este valabil. Relevanța verificată la 03.09.2021

Structura actului