Articolul 311 Cod Fiscal al Republicii Moldova în Republica Moldova. Subiecţii impunerii

Subiecţi ai impunerii sunt beneficiarii subsolului – persoanele fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător şi persoanele juridice care folosesc subsolul.

Art 311 Cod Fiscal al Republicii Moldova în Republica Moldova cu schimbări 2024 anul №1163 din 24.04.1997, versiune în vigoare din 21.10.2021

Codul este valabil. Relevanța verificată la 03.09.2021

Structura actului