Articolul 314 Cod Fiscal al Republicii Moldova în Republica Moldova. Modul de calculare şi achitare a taxei

(1) În cazul construcţiei obiectivelor subterane, taxa se calculează de către subiectul impunerii de sine stătător, pornind de la valoarea contractuală (de deviz) a lucrărilor de construcţie a obiectivelor subterane şi cota corespunzătoare de impunere. Taxa se achită până la iniţierea lucrărilor de construcţie.

(2) În cazul exploatării construcţiilor subterane, taxa se calculează de către subiectul impunerii de sine stătător, trimestrial, pornind de la valoarea contabilă a construcţiilor subterane şi cota corespunzătoare de impunere.

(3) În cazul exploatării construcţiilor subterane, taxa se calculează de către subiectul impunerii pornind de la valoarea contabilă a construcţiilor subterane conform situaţiei din 1 ianuarie a anului în curs, iar în cazul construcţiilor subterane dobândite de către subiectul impunerii în cursul anului – pornind de la valoarea contabilă la data dobândirii acestora.

Art 314 Cod Fiscal al Republicii Moldova în Republica Moldova cu schimbări 2024 anul №1163 din 24.04.1997, versiune în vigoare din 21.10.2021

Codul este valabil. Relevanța verificată la 03.09.2021

Structura actului