Articolul 345 Cod Fiscal al Republicii Moldova în Republica Moldova. Obiectul impunerii

(1) Obiect al impunerii este autovehiculul neînmatriculat în Republica Moldova care intră pe teritoriul Republicii Moldova sau care îl tranzitează.

(2) Nu constituie obiect al impunerii autovehiculele din dotarea forţei militare străine, în conformitate cu tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte.

(3) Nu constituie obiect al impunerii autovehiculele din dotarea echipelor/modulelor internaţionale de intervenţie care participă la desfăşurarea exerciţiilor internaţionale de management al consecinţelor situaţiilor excepţionale, acordă asistenţă internaţională pentru lichidarea consecinţelor situaţiilor excepţionale produse pe teritoriul Republicii Moldova sau pe teritoriile altor state.

Art 345 Cod Fiscal al Republicii Moldova în Republica Moldova cu schimbări 2024 anul №1163 din 24.04.1997, versiune în vigoare din 21.10.2021

Codul este valabil. Relevanța verificată la 03.09.2021

Structura actului