Articolul 350 Cod Fiscal al Republicii Moldova în Republica Moldova. Obiectul impunerii

(1) Obiect al impunerii sunt autovehiculele înmatriculate, precum şi cele neînmatriculate în Republica Moldova, a căror masă totală, sarcină masică pe axă sau ale căror dimensiuni depăşesc limitele admise şi care folosesc drumurile Republicii Moldova.

(2) Nu constituie obiect al impunerii:

a) autovehiculele deţinute de unităţile Ministerului Apărării;

b) autovehiculele deţinute de unităţile subordonate Ministerului Afacerilor Interne;

c) autovehiculele deţinute de unităţile subordonate Ministerului Economiei şi Infrastructurii;

d) autovehiculele specializate utilizate în exclusivitate pentru servicii de ambulanţă;

e) autovehiculele care efectuează transporturi de echipamente de prim ajutor şi ajutoare umanitare în cazul unor calamităţi sau dezastre naturale.

Art 350 Cod Fiscal al Republicii Moldova în Republica Moldova cu schimbări 2024 anul №1163 din 24.04.1997, versiune în vigoare din 21.10.2021

Codul este valabil. Relevanța verificată la 03.09.2021

Structura actului