Articolul 357 Cod Fiscal al Republicii Moldova în Republica Moldova. Subiecţii impunerii

Subiecţi ai impunerii sînt persoanele fizice şi persoanele juridice care solicită autorizaţie pentru amplasarea publicităţii exterioare în zona drumului public şi/sau zonele de protecţie a acestuia din afara perimetrului localităţilor.

Art 357 Cod Fiscal al Republicii Moldova în Republica Moldova cu schimbări 2024 anul №1163 din 24.04.1997, versiune în vigoare din 21.10.2021

Codul este valabil. Relevanța verificată la 03.09.2021

Structura actului