Articolul 364 Cod Fiscal al Republicii Moldova în Republica Moldova. Cotele impunerii

Cotele taxei se stabilesc conform anexei nr.6 la prezentul titlu.

Art 364 Cod Fiscal al Republicii Moldova în Republica Moldova cu schimbări 2024 anul №1163 din 24.04.1997, versiune în vigoare din 21.10.2021

Codul este valabil. Relevanța verificată la 03.09.2021

Structura actului