Articolul 365 Cod Fiscal al Republicii Moldova în Republica Moldova. Perioada fiscală

Perioada fiscală este anul calendaristic.

Art 365 Cod Fiscal al Republicii Moldova în Republica Moldova cu schimbări 2024 anul №1163 din 24.04.1997, versiune în vigoare din 21.10.2021

Codul este valabil. Relevanța verificată la 03.09.2021

Structura actului