Articolul 367 Cod Fiscal al Republicii Moldova în Republica Moldova. Noţiuni

În sensul prezentului capitol, se definesc următoarele noţiuni:

1) Impozit unic – sumă datorată lunar la buget de către rezidenţii parcurilor pentru tehnologia informaţiei conform art.15 din Legea nr.77/2016 cu privire la parcurile pentru tehnologia informaţiei.

2) Regim standard de impozitare – sistemul general de impozitare, prevăzut de prezentul cod, de alte acte normative adoptate în conformitate cu acesta, ce urmează a fi aplicat în modul general stabilit.

3) Regim special de impozitare – sistemul de impozitare prevăzut de prezentul capitol, precum şi de legislaţia cu privire la parcurile pentru tehnologia informaţiei.

4) Plăţi salariale – orice plată efectuată angajaţilor sau în folosul acestora de către rezidenţii parcurilor pentru tehnologia informaţiei în baza legislaţiei muncii şi actelor normative ce conţin norme ale dreptului muncii.

Art 367 Cod Fiscal al Republicii Moldova în Republica Moldova cu schimbări 2024 anul №1163 din 24.04.1997, versiune în vigoare din 21.10.2021

Codul este valabil. Relevanța verificată la 03.09.2021

Structura actului