Articolul 41 Cod Fiscal al Republicii Moldova în Republica Moldova. Restricţiile privind deducerea pierderilor de capital

(1) Contribuabilului i se permite deducerea pierderilor de capital numai în limitele creşterii de capital.

Art 41 Cod Fiscal al Republicii Moldova în Republica Moldova cu schimbări 2024 anul №1163 din 24.04.1997, versiune în vigoare din 21.10.2021

Codul este valabil. Relevanța verificată la 03.09.2021

Structura actului