Articolul 54-3 Cod Fiscal al Republicii Moldova în Republica Moldova. Cota de impozit

Cota impozitului pe venit constituie 4% din obiectul impunerii.

Art 54-3 Cod Fiscal al Republicii Moldova în Republica Moldova cu schimbări 2024 anul №1163 din 24.04.1997, versiune în vigoare din 21.10.2021

Codul este valabil. Relevanța verificată la 03.09.2021

Structura actului