Articolul 54-7 Cod Fiscal al Republicii Moldova în Republica Moldova. Obiectul impunerii

Obiectul impunerii este determinat conform regulilor prevăzute de prezentul titlu, cu excepţia sumei amortizării proprietăţii care este egală cu suma amortizării calculate în conformitate cu art.26-1, împărţită la 12 luni şi înmulţită cu numărul de luni ale perioadei fiscale de tranziţie.

Art 54-7 Cod Fiscal al Republicii Moldova în Republica Moldova cu schimbări 2024 anul №1163 din 24.04.1997, versiune în vigoare din 21.10.2021

Codul este valabil. Relevanța verificată la 03.09.2021

Structura actului