Capitolul 4 Cod Fiscal al Republicii Moldova în Republica Moldova. Înregistrarea, anularea şi suspendarea înregistrării subiecţilor impunerii. Evidenţa mărfurilor supuse accizelor ce se expediază (se transportă). Declararea achitării accizelor

Capitolul 4 Cod Fiscal al Republicii Moldova cu schimbări 2024 №1163 din 24.04.1997, versiune în vigoare din 21.10.2021

Codul este valabil. Relevanța verificată la 03.09.2021