Capitolul 4 Cod Fiscal al Republicii Moldova în Republica Moldova. Taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehicule a căror masă totală, sarcină masică pe axă sau ale căror dimensiuni depăşesc limitele admise

Capitolul 4 Cod Fiscal al Republicii Moldova cu schimbări 2024 №1163 din 24.04.1997, versiune în vigoare din 21.10.2021

Codul este valabil. Relevanța verificată la 03.09.2021