Capitolul 5 Cod Fiscal al Republicii Moldova în Republica Moldova. Taxa pentru folosirea drumului public şi/sau zonele de protecţie a acestuia din afara perimetrului localităţilor pentru efectuarea lucrărilor de construcţie şi montaj

Capitolul 5 Cod Fiscal al Republicii Moldova cu schimbări 2024 №1163 din 24.04.1997, versiune în vigoare din 21.10.2021

Codul este valabil. Relevanța verificată la 03.09.2021