Capitolul 10 Cod Fiscal al Republicii Moldova în Republica Moldova. Organizarea licitaţiei de bunuri sechestrate

  • Articolul 208. - abrogat.

  • Articolul 209. - abrogat.

  • Articolul 210. - abrogat.

  • Articolul 211. - abrogat.

  • Articolul 212. - abrogat.

  • Articolul 213. - abrogat.

Capitolul 10 Cod Fiscal al Republicii Moldova cu schimbări 2024 №1163 din 24.04.1997, versiune în vigoare din 21.10.2021

Codul este valabil. Relevanța verificată la 03.09.2021