Capitolul 13 Cod Fiscal al Republicii Moldova în Republica Moldova. Dispoziţii generale privind răspunderea pentru încălcări fiscale

Capitolul 13 Cod Fiscal al Republicii Moldova cu schimbări 2024 №1163 din 24.04.1997, versiune în vigoare din 21.10.2021

Codul este valabil. Relevanța verificată la 03.09.2021