Articolul 101 Codul administrativ al Republicii Moldova în Republica Moldova. Notificarea pe timp de noapte, duminică și în zile de sărbătoare nelucrătoare

Pe timp de noapte (între orele 22:00 și 06:00), duminica și în zilele de sărbătoare nelucrătoare notificarea poate fi făcută doar cu permisiunea conducătorului autorității publice, care se anexează în copie la înscrisul de notificat. O notificare pentru care nu sînt respectate aceste prevederi se consideră valabilă dacă a fost acceptată.

Art 101 Codul administrativ al Republicii Moldova în Republica Moldova cu schimbări 2024 anul №116 din 19.07.2018, versiune în vigoare din 11.11.2021

Codul este valabil. Relevanța verificată la 03.09.2021

Structura actului