Articolul 179 Codul administrativ al Republicii Moldova în Republica Moldova. Măsurile coercitive

O obligație bazată pe un act administrativ individual sau un contract administrativ, îndreptată spre predarea unui bun, spre realizarea unei alte acțiuni, spre tolerare sau inacțiune, poate fi realizată prin următoarele măsuri coercitive: realizarea prin substituire, amenda de constrîngere și exercitarea nemijlocită a constrîngerii (constrîngerea directă).

Art 179 Codul administrativ al Republicii Moldova în Republica Moldova cu schimbări 2024 anul №116 din 19.07.2018, versiune în vigoare din 11.11.2021

Codul este valabil. Relevanța verificată la 03.09.2021

Structura actului