Articolul 184 Codul administrativ al Republicii Moldova în Republica Moldova. Constrîngerea directă

Dacă realizarea prin substituire sau amenda de constrîngere nu duc la atingerea scopului ori dacă acestea nu promit succes, autoritatea de executare poate impune debitorului să întreprindă acțiuni, să tolereze sau să nu întreprindă acțiuni.

Art 184 Codul administrativ al Republicii Moldova în Republica Moldova cu schimbări 2024 anul №116 din 19.07.2018, versiune în vigoare din 11.11.2021

Codul este valabil. Relevanța verificată la 03.09.2021

Structura actului