Articolul 192 Codul administrativ al Republicii Moldova în Republica Moldova. Specializarea judecătorilor pentru examinarea acțiunilor în contencios administrativ

(1) Pentru examinarea acțiunilor în contencios administrativ la curțile de apel și la Curtea Supremă de Justiție se instituie complete și/sau colegii specializate de judecători.

(2) În judecătorii acțiunile în contencios administrativ se examinează de judecători specializați.

Art 192 Codul administrativ al Republicii Moldova în Republica Moldova cu schimbări 2024 anul №116 din 19.07.2018, versiune în vigoare din 11.11.2021

Codul este valabil. Relevanța verificată la 03.09.2021

Structura actului