Articolul 240 Codul administrativ al Republicii Moldova în Republica Moldova. Deciziile instanței de apel

(1) Examinînd cererea de apel, instanța de apel adoptă una dintre următoarele decizii:

a) respinge apelul;

b) casează parțial hotărîrea primei instanțe și emite o altă decizie în partea casată;

c) casează integral hotărîrea primei instanței și emite o nouă decizie.

(2) Instanța de apel nu este în drept să trimită cauza spre rejudecare în instanța de fond.

(3) Decizia de apel se motivează în scris în termen de 45 de zile lucrătoare de la data pronunțării.

Art 240 Codul administrativ al Republicii Moldova în Republica Moldova cu schimbări 2024 anul №116 din 19.07.2018, versiune în vigoare din 11.11.2021

Codul este valabil. Relevanța verificată la 03.09.2021

Structura actului