Articolul 250 Codul administrativ al Republicii Moldova în Republica Moldova. Titlul executoriu

Titluri executorii sînt:

a) hotărîrile judecătorești executorii;

b) încheierile judecătorești executorii conform art. 214 și 215; și

c) tranzacțiile de împăcare conform art. 217.

Art 250 Codul administrativ al Republicii Moldova în Republica Moldova cu schimbări 2024 anul №116 din 19.07.2018, versiune în vigoare din 11.11.2021

Codul este valabil. Relevanța verificată la 03.09.2021

Structura actului