Articolul 251 Codul administrativ al Republicii Moldova în Republica Moldova. Caracterul executoriu al hotărîrilor judecătorești

(1) Hotărîrile judecătoriilor sînt executorii după expirarea termenului de apel.

(2) Deciziile instanțelor de apel sînt executorii de la emiterea lor.

(3) Încheierile judecătoriilor și ale instanțelor de apel sînt executorii după expirarea termenului de recurs împotriva acestora.

(4) Deciziile Curții Supreme de Justiție sînt executorii din momentul emiterii lor.

Art 251 Codul administrativ al Republicii Moldova în Republica Moldova cu schimbări 2024 anul №116 din 19.07.2018, versiune în vigoare din 11.11.2021

Codul este valabil. Relevanța verificată la 03.09.2021

Structura actului