Articolul 34 Codul administrativ al Republicii Moldova în Republica Moldova. Cooperarea

Autoritățile publice au obligația să contribuie și să colaboreze în vederea realizării competențelor ce le revin potrivit legii.

Art 34 Codul administrativ al Republicii Moldova în Republica Moldova cu schimbări 2023 anul №116 din 19.07.2018, versiune în vigoare din 11.11.2021

Codul este valabil. Relevanța verificată la 03.09.2021

Structura actului