Articolul 79 Codul administrativ al Republicii Moldova în Republica Moldova. Participarea mai multor autorități publice

(1) Dacă prin prevedere legală este stabilit că întreprinderea unei acțiuni de către autoritatea publică necesită consimțămîntul unei alte autorități publice, atunci autoritatea publică competentă va solicita consimțămîntul celeilalte autorități publice.

(2) Dacă cealaltă autoritate publică nu își dă consimțămîntul în decursul unei luni, consimțămîntul se consideră dat. Termenul începe să curgă odată cu înregistrarea de către cealaltă autoritate publică a solicitării de acordare a consimțămîntului.

(3) Dacă pînă la acordarea consimțămîntului cealaltă autoritate publică solicită decizia unui organ legitimat democratic, termenul prevăzut la alin. (2) va fi de 3 luni. Dacă intenționează să solicite o astfel de decizie, cealaltă autoritate publică anunță în scris autoritatea publică competentă. Dacă această anunțare nu se înregistrează la autoritatea publică competentă pînă la expirarea termenului prevăzut la alin. (2), consimțămîntul se consideră dat.

(4) Prelungirea termenelor prevăzute la alin. (2) și (3) poate fi făcută prin prevederi legale.

Art 79 Codul administrativ al Republicii Moldova în Republica Moldova cu schimbări 2024 anul №116 din 19.07.2018, versiune în vigoare din 11.11.2021

Codul este valabil. Relevanța verificată la 03.09.2021

Structura actului