Codul aerian al Republicii Moldova în Republica Moldova. Anexa nr. 2. Aeronavele care nu cad sub incidența art. 1 alin. (2)

1. Aeronavele istorice care îndeplinesc următoarele criterii:

1) aeronavele necomplexe:

a) al căror proiect iniţial a fost realizat înainte de 1 ianuarie 1955; şi

b) a căror producţie a încetat înainte de 1 ianuarie 1975; sau

2) aeronavele care au o importanţă istorică evidentă, din următoarele motive:

a) au participat la un eveniment istoric marcant; sau

b) au marcat o etapă importantă în dezvoltarea aviaţiei; sau

c) au jucat un rol important în forţele armate.

2. Aeronavele special proiectate sau modificate în scopuri experimentale, ştiinţifice sau de cercetare, care sînt produse cel mai probabil în număr foarte limitat.

3. Aeronavele construite în proporţie de cel puţin 51% de un amator sau de o asociaţie de amatori fără scop lucrativ, pentru folosinţă proprie şi fără scopuri comerciale.

4. Aeronavele care s-au aflat în serviciul forţelor militare, cu excepţia cazului în care aparţin unui tip de aeronave pentru care Agenţia Europeană de Siguranţă a Aviaţiei a adoptat standarde de proiectare.

5. Avioane, elicoptere şi paraşute propulsate avînd cel mult două locuri şi o masă maximă la decolare (MTOM) ce nu depășește:

1) 300 kg pentru un avion/elicopter terestru monoloc;

2) 450 kg pentru un avion/elicopter terestru biloc;

3) 330 kg pentru un avion amfibie sau un hidroavion/elicopter cu flotoare monoloc;

4) 495 kg pentru un avion amfibie sau un hidroavion/elicopter cu flotoare biloc, cu condiţia ca, atunci cînd funcţionează atît ca hidroavion/elicopter cu flotoare, cît şi ca avion/elicopter terestru, să aibă o masă inferioară ambelor valori ale masei maxime la decolare, după caz;

5) 472,5 kg pentru un avion terestru biloc echipat cu un sistem de recuperare totală cu paraşută, montat în structură;

6) 315 kg pentru un avion terestru monoloc echipat cu un sistem de recuperare totală cu paraşută, montat în structură;

și avioanele a căror viteză-limită sau viteză minimă în zbor stabilizat în configuraţie de aterizare nu depăşeşte o viteză calibrată (CAS) de 35 de noduri.

6. Autogirele monoloc şi biloc cu o masă maximă la decolare ce nu depășește 560 kg.

7. Planoarele a căror masă maximă gol nu depăşeşte 80 kg în versiune monoloc sau 100 kg în versiune biloc, inclusiv cele care sînt lansate din alergare.

8. Replici de aeronave care îndeplinesc criteriile de la punctul 1 sau 4 şi al căror proiect structural este similar cu cel al aeronavei iniţiale.

9. Aeronavele fără pilot a căror masă de operare nu depășește 150 kg.

10. Orice altă aeronavă a cărei masă maximă gol, inclusiv combustibilul, nu depăşeşte 70 kg.

Codul este valabil. Relevanța verificată la 03.09.2021