Articolul 10 Codul aerian al Republicii Moldova în Republica Moldova. Activitatea de supraveghere continuă

(1) La supravegherea continuă se iau în considerare rezultatele activităţilor de supraveghere anterioare şi priorităţile în materie de siguranţă.

(2) Autoritatea administrativă de implementare şi realizare a politicilor în domeniul aviaţiei civile colectează şi prelucrează orice informaţie considerată utilă în procesul de supraveghere continuă.

Art 10 Codul aerian al Republicii Moldova în Republica Moldova cu schimbări 2024 anul №301 din 21.12.2017, versiune în vigoare din 27.07.2018

Codul este valabil. Relevanța verificată la 03.09.2021

Structura actului