Articolul 13 Codul aerian al Republicii Moldova în Republica Moldova. Inspectorii aeronautici

(1) Inspectorii aeronautici sînt independenţi în exercitarea activităţii de inspecţie (audit, expertiză, control) faţă de orice persoană fizică sau juridică, inclusiv în emiterea prescripţiilor inspectoriale aeronautice.

(2) În exercitarea atribuţiilor de serviciu, inspectorii aeronautici au dreptul:

a) să aibă acces nelimitat, necondiţionat şi fără formalităţi adiţionale pe teritoriul şi la obiectele care aparţin sau se află sub controlul agenţilor aeronautici, situate pe teritoriul sau în afara Republicii Moldova, precum şi la bordul aeronavelor (inclusiv în cabina piloţilor, cu permisiunea comandantului) înmatriculate în Republica Moldova și/sau operate de operatorii aerieni ai Republicii Moldova, pe durata zborului;

b) să aplice măsuri prevăzute de prezentul cod, de alte acte normative, precum şi de reglementările aeronautice civile, menite să asigure un nivel corespunzător de siguranţă, inclusiv în cazul în care există un pericol iminent pentru siguranţa zborului care nu poate fi înlăturat imediat;

c) să suspende neîntîrziat operaţiunea specifică a agentului/personalului aeronautic inspectat, care prezintă pericol pentru siguranţa aeronautică, pînă la remedierea deficienţelor constatate;

d) să oprească operarea aeronavei în cazul în care sînt depistate încălcări care pot pune în pericol viaţa sau sănătatea oamenilor ori pot conduce la pagube materiale.

(3) Prescripţiile inspectoriale aeronautice sînt executorii pentru persoanele fizice şi juridice care activează în domeniul aviaţiei civile. În cazul unei neconformităţi de nivelul 2, neîndeplinirea în termenul stabilit a prescripţiei inspectoriale aeronautice face ca neconformitatea respectivă să devină de nivelul 1 şi serveşte drept temei pentru suspendarea sau revocarea certificatului de către autoritatea administrativă de implementare şi realizare a politicilor în domeniul aviaţiei civile.

(4) În situaţia în care agentul aeronautic, obiectele, facilităţile pasibile inspectării sau certificării de către autoritatea administrativă de implementare şi realizare a politicilor în domeniul aviaţiei civile se află pe teritoriul unui aerodrom/aeroport/heliport certificat, operatorul de aerodrom este obligat să asigure accesul inspectorilor spre acestea fără formalităţi suplimentare.

(5) Autoritatea administrativă de implementare şi realizare a politicilor în domeniul aviaţiei civile solicită de la agenţii aeronautici, pentru menţinerea calificării inspectorilor săi, admiterea acestora la îndeplinirea atribuţiilor funcţionale determinate de certificatul personalului aeronautic pe care îl deţine inspectorul, fără remunerare din partea agenţilor aeronautici.

(6) Inspectorii aeronautici contractaţi ad-hoc de către autoritatea administrativă de implementare şi realizare a politicilor în domeniul aviaţiei civile nu pot efectua inspecţii aeronautice în privinţa agenţilor aeronautici cu care se află în raporturi de muncă, altele decît cele prevăzute la alin. (5).

Art 13 Codul aerian al Republicii Moldova în Republica Moldova cu schimbări 2024 anul №301 din 21.12.2017, versiune în vigoare din 27.07.2018

Codul este valabil. Relevanța verificată la 03.09.2021

Structura actului