Articolul 15 Codul aerian al Republicii Moldova în Republica Moldova. Revocarea certificatelor

(1) Autoritatea administrativă de implementare şi realizare a politicilor în domeniul aviaţiei civile revocă certificatul în cazul în care:

a) se depistează date neautentice în documentele care i-au fost prezentate;

b) deţinătorul certificatului a fost radiat din Registrul de stat al persoanelor juridice sau Registrul de stat al întreprinzătorilor individuali;

c) se atestă nerespectarea a doua oară consecutiv a prescripţiilor inspectoriale aeronautice privind lichidarea încălcărilor ce ţin de condiţiile care au stat la baza eliberării certificatului;

d) nu sînt achitate plăţile de supraveghere mai mult de 6 luni;

e) nu sînt înlăturate, în termenul stabilit, care nu poate depăşi 6 luni, circumstanţele care au dus la suspendarea certificatului;

f) se depistează efectuarea activităţilor la care dă dreptul certificatul în timpul suspendării acestuia.

(2) Titularul certificatului este obligat, în decurs de 5 zile lucrătoare de la data adoptării deciziei de revocare a certificatului, să depună la autoritatea administrativă de implementare şi realizare a politicilor în domeniul aviaţiei civile originalul acestuia.

Art 15 Codul aerian al Republicii Moldova în Republica Moldova cu schimbări 2024 anul №301 din 21.12.2017, versiune în vigoare din 27.07.2018

Codul este valabil. Relevanța verificată la 03.09.2021

Structura actului