Articolul 16 Codul aerian al Republicii Moldova în Republica Moldova. Inspecţiile la platformă ale aeronavelor străine Reţinerea la sol

(1) Inspecţiile la platformă ale aeronavelor străine se efectuează într-o manieră standardizată.

(2) Dacă în urma inspecţiei la platformă se constată sau există o bănuială rezonabilă că aeronava intenţionează să efectueze un zbor fără ca operatorul aerian să fi executat acţiunea corectivă corespunzătoare, autoritatea administrativă de implementare şi realizare a politicilor în domeniul aviaţiei civile notifică pilotul comandant/comandantul sau operatorul aerian că aeronava nu are permisiunea de a începe zborul pînă la noi dispoziţii şi reţine aeronava la sol.

(3) În cazul în care aeronava este reţinută la sol, autoritatea administrativă de implementare şi realizare a politicilor în domeniul aviaţiei civile comunică în scris neconformitatea operatorului aerian, solicitându-i să facă dovada acţiunilor corective întreprinse, şi informează imediat autoritatea competentă a statului operatorului aerian şi a statului de înmatriculare a aeronavei. În colaborare cu aceste autorităţi se stabilesc condiţiile în care aeronava poate primi permisiunea de decolare.

(4) Dacă neconformitatea afectează valabilitatea certificatului de navigabilitate a aeronavei, reţinerea la sol este ridicată de către autoritatea administrativă de implementare şi realizare a politicilor în domeniul aviaţiei civile numai în momentul în care operatorul aerian face dovada că:

a) se conformează cerinţelor aplicabile;

b) deţine o autorizaţie de zbor sau un document echivalent emis de autoritatea competentă a statului de înmatriculare sau a statului operatorului aerian în urma constatării că aeronava şi restricţiile aferente corespunzătoare care compensează abaterile de la cerinţe permit aeronavei să efectueze un zbor în condiţii de siguranţă;

c) a obţinut permisiunea ţărilor terţe care vor fi survolate, dacă este cazul.

(5) Prevederi detaliate privind inspecţiile la platformă şi reţinerea aeronavelor la sol se aprobă de organul central de specialitate în domeniul aviației civile prin reglementări aeronautice civile şi de autoritatea administrativă de implementare și realizare a politicilor în domeniul aviaţiei civile prin documente tehnice subordonate.

Art 16 Codul aerian al Republicii Moldova în Republica Moldova cu schimbări 2024 anul №301 din 21.12.2017, versiune în vigoare din 27.07.2018

Codul este valabil. Relevanța verificată la 03.09.2021

Structura actului