Articolul 17 Codul aerian al Republicii Moldova în Republica Moldova. Transferul responsabilităţilor de supraveghere continuă

(1) În cazul unei aeronave înmatriculate într-un alt stat şi operate de un operator aerian din Republica Moldova, autoritatea administrativă de implementare şi realizare a politicilor în domeniul aviaţiei civile poate încheia, conform art. 83bis din Convenţia de la Chicago şi potrivit atribuţiilor ce îi revin prin prezentul cod, un acord bilateral cu autorităţile aeronautice din acel stat, prin care se preiau, în totalitate sau în parte, funcţiile şi obligaţiile ce revin statului de înmatriculare a aeronavei.

(2) În cazul unei aeronave înmatriculate în Registrul aerian al Republicii Moldova şi operate de un operator aerian dintr-un alt stat, autoritatea administrativă de implementare şi realizare a politicilor în domeniul aviaţiei civile poate încheia, conform art. 83bis din Convenţia de la Chicago şi potrivit atribuţiilor ce îi revin prin prezentul cod, un acord bilateral cu autorităţile aeronautice din acel stat, prin care se transferă, în totalitate sau în parte, funcţiile şi obligaţiile ce revin Republicii Moldova.

(3) Acordurile de transfer de responsabilitate încheiate între statele parte la Convenţia de la Chicago în baza art. 83bis din Convenţie se recunosc de Republica Moldova.

Art 17 Codul aerian al Republicii Moldova în Republica Moldova cu schimbări 2024 anul №301 din 21.12.2017, versiune în vigoare din 27.07.2018

Codul este valabil. Relevanța verificată la 03.09.2021

Structura actului