Articolul 22 Codul aerian al Republicii Moldova în Republica Moldova. Personalul aeronautic

(1) Personalul aeronautic se compune din persoane fizice cu un grad satisfăcător de sănătate, avînd o pregătire specială, confirmată printr-un certificat corespunzător, şi cuprinde personalul aeronautic navigant şi personal aeronautic nenavigant.

(2) Personalul aeronautic trebuie să deţină certificate valabile eliberate de către autoritatea administrativă de implementare şi realizare a politicilor în domeniul aviaţiei civile şi, după caz, certificate medicale valabile eliberate de examinatori de medicină aeronautică sau de centre de medicină aeronautică.

(3) Cerinţele esenţiale privind certificarea personalului aeronautic, precum şi a persoanelor şi a organizaţiilor implicate în instruirea, testarea, verificarea şi evaluarea medicală a acestuia, inclusiv a simulatoarelor de zbor, se conţin în anexa nr. 4. Cerinţele pentru personalul care operează aeronavele prevăzute în anexa nr. 2 sînt aprobate de autoritatea administrativă de implementare şi realizare a politicilor în domeniul aviaţiei civile.

(4) Cerinţele şi procedura de autorizare a personalului aeronautic se stabilesc de organul central de specialitate în domeniul aviației civile prin reglementări aeronautice civile şi de autoritatea administrativă de implementare şi realizare a politicilor în domeniul aviaţiei civile prin documente tehnice subordonate.

Art 22 Codul aerian al Republicii Moldova în Republica Moldova cu schimbări 2024 anul №301 din 21.12.2017, versiune în vigoare din 27.07.2018

Codul este valabil. Relevanța verificată la 03.09.2021

Structura actului