Articolul 24 Codul aerian al Republicii Moldova în Republica Moldova. Comandantul aeronavei civile

(1) Comandantul aeronavei civile este desemnat de operatorul aerian pentru fiecare zbor, dacă reglementările specifice nu prevăd altfel.

(2) Funcţia de comandant de aeronavă civilă este îndeplinită de pilotul comandant, care este certificat pentru categoria, clasa sau tipul aeronavei respective şi are autorizaţia corespunzătoare în termen de valabilitate.

(3) Persoana responsabilă pentru asigurarea respectării cerințelor prevăzute la alin. (6) are funcţia de comandant de aeronavă din momentul începerii misiunii de zbor şi pînă în momentul terminării acesteia.

(4) Comandantul aeronavei civile care remorchează alte aeronave este comandantul acestora pînă la declanşarea lor.

(5) Prin derogare de la prevederile alin. (2) și (3), operatorul poate desemna în funcţia de comandant de aeronavă civilă şi o altă persoană decît pilotul comandant.

(6) Comandantul aeronavei civile răspunde de pregătirea şi executarea în siguranţă a fiecărui zbor, precum şi de comportamentul şi disciplina echipajului la bord şi la sol, cu respectarea prevederilor prezentului cod, a reglementărilor aeronautice civile aprobate de organul central de specialitate în domeniul aviației civile şi a documentelor tehnice subordonate aprobate de autoritatea administrativă de implementare şi realizare a politicilor în domeniul aviaţiei civile.

(7) Comandantul aeronavei civile refuză decolarea atunci cînd constată nereguli în legătură cu îndeplinirea sarcinilor ce îi revin, în conformitate cu reglementările specifice în vigoare.

(8) În timpul misiunii de zbor, comandantul aeronavei civile poate delega atribuţii, dar nu poate să îşi delege responsabilităţile.

(9) În cazul în care comandantul aeronavei civile este împiedicat, din orice cauză, în cursul zborului sau la sol, să îşi îndeplinească funcţia, în lipsa desemnării prealabile a unei alte persoane pentru a-l înlocui, funcţia de comandant de aeronavă va fi exercitată de unul dintre membrii echipajului de zbor, în ordinea stabilită prin reglementările specifice aplicabile.

(10) Comandantul aeronavei civile aflate în zbor are autoritate asupra întregului personal aeronautic aflat la bord.

(11) Indicaţiile date de comandantul aeronavei civile în timpul zborului, în scopul asigurării siguranţei zborului, sînt obligatorii pentru toate persoanele aflate la bord.

(12) Comandantul aeronavei civile poate debarca orice membru al echipajului şi orice pasager la o escală intermediară pentru motive determinate de siguranţa zborului şi de păstrarea ordinii în aeronavă.

(13) În caz de pericol, comandantul aeronavei civile ia măsurile necesare pentru salvarea pasagerilor, a echipajului, a încărcăturii, precum şi a aeronavei.

(14) În cazul unui accident, comandantul aeronavei civile îşi menţine toate împuternicirile pînă în momentul cînd autoritatea competentă îl eliberează de atribuţiile ce îi revin în legătură cu operarea aeronavei.

(15) Obligaţiile şi responsabilităţile pentru executarea misiunii de zbor se împart între comandantul aeronavei civile şi pilotul comandant după cum urmează:

a) pilotul comandant poartă răspundere, de la începerea şi pînă la finalizarea operaţiunii de zbor cu aeronava, de conducerea tehnică şi de siguranţa aeronavei, putînd lua orice măsuri pentru realizarea siguranţei zborului;

b) comandantul aeronavei răspunde, în conformitate cu dispoziţiile prezentului cod, de executarea misiunii de zbor în bune condiţii, pentru toate celelalte aspecte care nu privesc conducerea tehnică şi operarea în siguranţă a aeronavei.

Art 24 Codul aerian al Republicii Moldova în Republica Moldova cu schimbări 2024 anul №301 din 21.12.2017, versiune în vigoare din 27.07.2018

Codul este valabil. Relevanța verificată la 03.09.2021

Structura actului