Articolul 25 Codul aerian al Republicii Moldova în Republica Moldova. Personalul aeronautic nenavigant

(1) Personalul aeronautic nenavigant cuprinde:

a) controlorii de trafic aerian;

b) personalul tehnic calificat care lucrează direct la proiectarea, certificarea, fabricaţia, inspecţia, întreţinerea, reparaţia şi operarea tehnicii aeronautice;

c) dispecerii operaţiunii de zbor;

d) personalul de aerodrom care execută activităţi cu impact asupra siguranţei zborurilor;

e) personalul care furnizează sau exercită alte servicii de navigaţie aeriană, altul decît cel prevăzut la lit. a);

f) personalul tehnic-ingineresc care asigură întreţinerea şi repararea mijloacelor de navigaţie aeriană aflate la sol şi a celor necesare serviciilor de dirijare, control şi informare aeronautică şi meteorologică a zborurilor, precum şi a telecomunicaţiilor aeronautice.

(2) Personalul aeronautic nenavigant trebuie să corespundă, după caz, cerinţelor esenţiale prevăzute în anexa nr. 5 şi să deţină certificate valabile eliberate de către autoritatea administrativă de implementare şi realizare a politicilor în domeniul aviaţiei civile şi, după caz, certificate medicale valabile eliberate în conformitate cu prevederile reglementărilor aeronautice civile.

Art 25 Codul aerian al Republicii Moldova în Republica Moldova cu schimbări 2024 anul №301 din 21.12.2017, versiune în vigoare din 27.07.2018

Codul este valabil. Relevanța verificată la 03.09.2021

Structura actului