Articolul 26 Codul aerian al Republicii Moldova în Republica Moldova. Operaţiunile aeriene civile

(1) Orice zbor al unei aeronave civile trebuie executat astfel încît să se asigure siguranţa aeronavei, a pasagerilor şi a echipajului, a altor aeronave, precum şi securitatea persoanelor şi bunurilor aflate la sol.

(2) Decolarea şi aterizarea aeronavelor civile se efectuează pe aerodromuri/ heliporturi certificate și/sau înregistrate, precum şi pe alte terenuri sau suprafeţe de apă, în condiţiile stabilite de Guvern.

(3) Operaţiunile aeriene civile se clasifică astfel:

a) operaţiuni de transport aerian comercial;

b) operaţiuni necomerciale (aviaţie generală);

c) operaţiuni comerciale specializate (lucru aerian).

(4) Răspunderea operatorilor aerieni şi a operatorilor de aeronave care efectuează operaţiuni aeriene civile pentru daunele cauzate pasagerilor, bagajelor, mărfurilor, poştei şi terţelor părţi, precum şi cerinţele minime de asigurare pentru acoperirea corespunzătoare a răspunderii se stabilesc prin lege.

(5) Operaţiunile aeriene menţionate la alin. (3) se conformează cerinţelor esenţiale prevăzute în anexa nr. 3 şi, după caz, cerințelor esențiale prevăzute în anexa nr. 5.

Art 26 Codul aerian al Republicii Moldova în Republica Moldova cu schimbări 2024 anul №301 din 21.12.2017, versiune în vigoare din 27.07.2018

Codul este valabil. Relevanța verificată la 03.09.2021

Structura actului