Articolul 27 Codul aerian al Republicii Moldova în Republica Moldova. Operaţiunile de transport aerian comercial

(1) Operaţiunile de transport aerian comercial sînt transporturile de pasageri, bagaje, mărfuri şi/sau poştă, efectuate pe baze comerciale, prin curse regulate sau neregulate, de către operatorii aerieni.

(2) Operatorul aerian poate efectua operațiuni de transport aerian comercial numai cu condiţia deţinerii unui certificat de operator aerian şi a unei autorizaţii de zbor, eliberate de autoritatea administrativă de implementare şi realizare a politicilor în domeniul aviaţiei civile.

(3) Operaţiunile de transport aerian comercial se conformează cerinţelor esenţiale prevăzute în anexa nr. 3 şi, după caz, cerințelor esențiale prevăzute în anexa nr. 5.

(4) Operatorii care efectuează operaţiuni de transport aerian comercial demonstrează capacitatea şi mijloacele necesare pentru a-şi asuma responsabilităţile legate de privilegiile de care dispun. Aceste capacităţi şi mijloace se recunosc prin eliberarea de către autoritatea administrativă de implementare şi realizare a politicilor în domeniul aviaţiei civile a unui certificat de operator aerian. Certificatul specifică privilegiile acordate operatorului şi sfera operaţiunilor.

(5) Operaţiunile de transport aerian comercial se execută pe bază de contract de transport aerian încheiat între operatorul aerian şi beneficiarul transportului.

(6) Prin contractul de transport aerian, operatorul aerian se obligă să transporte la destinaţie pasagerii, bagajele, marfa şi/sau poşta, iar beneficiarul se obligă să achite preţul transportului. Asupra contractului de transport aerian se aplică legislaţia civilă în partea în care nu este reglementat de tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte şi de actele normative din domeniu.

Art 27 Codul aerian al Republicii Moldova în Republica Moldova cu schimbări 2024 anul №301 din 21.12.2017, versiune în vigoare din 27.07.2018

Codul este valabil. Relevanța verificată la 03.09.2021

Structura actului