Articolul 29 Codul aerian al Republicii Moldova în Republica Moldova. Cursele neregulate

(1) Operaţiunile de transport aerian comercial, altele decît cele prevăzute la art. 28, se efectuează prin curse neregulate.

(2) Operaţiunile de transport aerian comercial prin curse neregulate includ şi zborurile care nu implică transportul pasagerilor între doua sau mai multe aerodromuri, efectuate pe baze comerciale, cu unul sau mai mulţi pasageri la bord.

Art 29 Codul aerian al Republicii Moldova în Republica Moldova cu schimbări 2024 anul №301 din 21.12.2017, versiune în vigoare din 27.07.2018

Codul este valabil. Relevanța verificată la 03.09.2021

Structura actului