Articolul 3 Codul aerian al Republicii Moldova în Republica Moldova. Suveranitatea asupra spaţiului aerian

Aplicarea prezentului cod se face fără a aduce atingere suveranităţii depline şi exclusive asupra spaţiului aerian național, precum şi reglementarilor specifice apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale.

Art 3 Codul aerian al Republicii Moldova în Republica Moldova cu schimbări 2023 anul №301 din 21.12.2017, versiune în vigoare din 27.07.2018

Codul este valabil. Relevanța verificată la 03.09.2021

Structura actului