Articolul 32 Codul aerian al Republicii Moldova în Republica Moldova. Operaţiunile comerciale specializate (lucru aerian)

(1) Operaţiunile comerciale specializate (lucru aerian) sînt operaţiunile aeriene, altele decît transportul aerian comercial, în cadrul cărora aeronava este utilizată pentru activităţi specializate din domenii precum agricultura, silvicultura, construcţiile, fotografierea, supravegherea, observarea şi patrularea, publicitatea aeriană etc.

(2) Operatorii aerieni care intenţionează să desfăşoare operaţiuni comerciale specializate trebuie să obţină o autorizaţie de operator aerian, eliberată de autoritatea administrativă de implementare şi realizare a politicilor în domeniul aviaţiei civile.

(3) Prevederile privind operaţiunile comerciale specializate, precum şi modul şi condiţiile de autorizare a acestora se aprobă de organul central de specialitate în domeniul aviației civile prin reglementări aeronautice civile şi de autoritatea administrativă de implementare şi realizare a politicilor în domeniul aviaţiei civile prin documente tehnice subordonate.

Art 32 Codul aerian al Republicii Moldova în Republica Moldova cu schimbări 2024 anul №301 din 21.12.2017, versiune în vigoare din 27.07.2018

Codul este valabil. Relevanța verificată la 03.09.2021

Structura actului