Articolul 35 Codul aerian al Republicii Moldova în Republica Moldova. Certificarea şi exploatarea aerodromurilor/aeroporturilor/heliporturilor

(1) Aerodromurile/aeroporturile/heliporturile civile pot fi proprietate publică sau proprietate privată, deschise ori închise publicului, precum şi deschise ori închise traficului aerian internaţional.

(2) Aerodromurile/aeroporturile/heliporturile, inclusiv echipamentele acestora, amplasate pe teritoriul Republicii Moldova, deschise publicului şi antrenate în operaţiuni de transport aerian comercial şi operațiuni comerciale specializate pot fi operate doar în cazul în care au fost înregistrate şi certificate de către autoritatea administrativă de implementare şi realizare a politicilor în domeniul aviaţiei civile, dacă legea nu prevede expres altfel, şi în cazul în care corespund cerinţelor esenţiale prevăzute în anexa nr. 6.

(3) Aerodromurile/aeroporturile/heliporturile de pe care se efectuează zboruri internaţionale se certifică în mod obligatoriu în conformitate cu cerinţele esenţiale prevăzute în anexa nr. 6.

(4) Statutul de aeroport internaţional se acordă de Guvern, la propunerea organului central de specialitate în domeniul aviaţiei civile.

(5) Autoritatea administrativă de implementare şi realizare a politicilor în domeniul aviaţiei civile înregistrează toate aerodromurile/aeroporturile/ heliporturile menţionate la alin. (2) şi terenurile pentru decolare/aterizare a aeronavelor uşoare şi a aparatelor de zbor ultrauşoare, situate pe teritoriul Republicii Moldova, şi ţine Registrul aerodromurilor/aeroporturilor/heliporturilor civile şi al terenurilor pentru decolare/aterizare a aeronavelor uşoare şi a aparatelor de zbor ultrauşoare. Nu sînt supuse certificării, dar se înregistrează terenurile folosite în scopuri necomerciale pentru decolarea/aterizarea aeronavelor uşoare sau a aparatelor de zbor ultrauşoare destinate utilizării în timp de zi după regulile de zbor la vedere.

(6) Pentru a proteja aerodromurile împotriva activităţilor şi evenimentelor din vecinătatea acestora, care pot provoca riscuri inacceptabile pentru aeronavele ce folosesc aerodromul, autoritatea administrativă de implementare şi realizare a politicilor în domeniul aviaţiei civile aprobă cerinţe tehnice şi alte documente tehnice subordonate necesare.

(7) Autoritatea administrativă de implementare şi realizare a politicilor în domeniul aviaţiei civile suspendă sau revocă certificatul de aerodrom dacă constată că aerodromul nu întruneşte cerinţele de certificare.

(8) Toate aeronavele care execută zboruri internaţionale spre şi de pe teritoriul Republicii Moldova trebuie să decoleze şi să aterizeze pe un aeroport internaţional unde există servicii de control de frontieră, de vamă, serviciu sanitar şi alte servicii de control. Aeronavele pot decola/ateriza de pe/pe alte suprafeţe decît un aeroport internaţional în cazuri de urgenţă sau dacă sînt autorizate de autorităţile competente.

(9) Condiţiile de utilizare a aerodromurilor/aeroporturilor/heliporturilor civile de către aeronavele de stat, precum şi condiţiile în care aeronavele civile pot folosi aerodromurile militare se stabilesc de Guvern.

(10) Cerinţele şi procedura de certificare a aerodromurilor/aeroporturilor/ heliporturilor se stabilesc de Guvern prin acte normative, de organul central de specialitate în domeniul aviației civile prin reglementări aeronautice civile şi de autoritatea administrativă de implementare şi realizare a politicilor în domeniul aviaţiei civile prin documente tehnice subordonate.

Art 35 Codul aerian al Republicii Moldova în Republica Moldova cu schimbări 2024 anul №301 din 21.12.2017, versiune în vigoare din 27.07.2018

Codul este valabil. Relevanța verificată la 03.09.2021

Structura actului