Articolul 37 Codul aerian al Republicii Moldova în Republica Moldova. Operatorul de aerodrom/aeroport/heliport

(1) Aerodromurile menționate la art. 35 alin. (2) sînt administrate de operatori de aerodromuri/aeroporturi/heliporturi certificaţi în conformitate cu cerinţele esenţiale prevăzute în anexa nr. 6 şi cu reglementările aeronautice civile.

(2) Cerințele şi procedura de eliberare, suspendare şi revocare a certificatului de operator de aerodrom/aeroport/heliport se stabilesc de organul central de specialitate în domeniul aviației civile prin reglementări aeronautice civile şi de autoritatea administrativă de implementare şi realizare a politicilor în domeniul aviaţiei civile prin documente tehnice subordonate.

(3) Autoritatea administrativă de implementare şi realizare a politicilor în domeniul aviaţiei civile suspendă sau revocă certificatul de operator de aerodrom/aeroport/heliport dacă se constată că acesta nu corespunde cerinţelor esenţiale prevăzute în anexa nr. 6 și reglementărilor aeronautice civile.

(4) Operatorul de aerodrom/aeroport/heliport se asigură ca personalul său nominalizat corespunde cerinţelor stabilite de Guvern şi de actele normative subordonate pentru a fi acceptat de autoritatea administrativă de implementare şi realizare a politicilor în domeniul aviaţiei civile.

(5) Operatorul de aerodrom/aeroport/heliport monitorizează activităţile şi evenimentele din vecinătatea acestuia care pot provoca riscuri inacceptabile pentru siguranţa aviaţiei şi, în limitele competenţelor, adoptă măsurile de atenuare corespunzătoare.

(6) Operatorul de aerodrom/aeroport/heliport are obligaţia de a asigura condiţiile prevăzute de reglementările aplicabile privind aterizarea şi decolarea în siguranţă a aeronavelor, privind securitatea aeronautică, serviciile necesare aeronavelor la sol, serviciile de pompieri şi salvatori, de ambulanţă şi, după caz, cele de vamă, frontieră, fitosanitare, sanitar-veterinare şi alte servicii de control.

(7) Operatorul de aeroport internațional asigură încăperi şi locuri special amenajate, facilităţi adecvate şi măsuri organizatorice necesare pentru efectuarea de către autorităţile competente a controalelor la trecerea frontierei de stat.

Art 37 Codul aerian al Republicii Moldova în Republica Moldova cu schimbări 2024 anul №301 din 21.12.2017, versiune în vigoare din 27.07.2018

Codul este valabil. Relevanța verificată la 03.09.2021

Structura actului