Articolul 38 Codul aerian al Republicii Moldova în Republica Moldova. Construcţia și reconstrucţia aerodromurilor/aeroporturilor/heliporturilor şi a obiectelor speciale

(1) Construcţia sau reconstrucţia aerodromurilor/aeroporturilor/heliporturilor şi a obiectelor speciale se efectuează în condiţia avizului autorităţii administrative de implementare şi realizare a politicilor în domeniul aviaţiei civile.

(2) Documentele de construcţie sau reconstrucţie a aerodromurilor/ aeroporturilor/heliporturilor și a obiectelor speciale sînt examinate şi avizate de către autoritatea administrativă de implementare şi realizare a politicilor în domeniul aviaţiei civile sub aspecte de asigurare a siguranţei zborurilor, a securităţii aeronautice şi a securităţii populaţiei, de protecţie a mediului, precum şi de necesităţi de infrastructură (drumuri şi alte căi terestre de comunicaţie, telecomunicaţii etc.) pentru deservirea aeroportului şi asigurarea exploatării acestuia în condiţii de siguranţă şi eficienţă.

(3) Termenul pentru examinarea documentelor în vederea avizării construcţiei sau reconstrucţiei aerodromului/aeroportului/heliportului și obiectelor speciale nu poate depăşi 90 de zile calendaristice din momentul depunerii pachetului integral de documente de către solicitant.

(4) Avizul privind construcţia sau reconstrucţia aerodromului aeroportului/heliportului sau a obiectelor speciale îşi pierde valabilitatea în cazul în care, într-un termen de 2 ani de la eliberarea acestuia, solicitantul nu a început lucrările corespunzătoare.

(5) Cerinţele şi procedura de eliberare a avizelor privind construcţia sau reconstrucţia aerodromurilor/aeroporturilor/heliporturilor și a obiectelor speciale se stabilesc de organul central de specialitate în domeniul aviației civile prin reglementări aeronautice civile şi de autoritatea administrativă de implementare şi realizare a politicilor în domeniul aviaţiei civile prin documente tehnice subordonate.

Art 38 Codul aerian al Republicii Moldova în Republica Moldova cu schimbări 2024 anul №301 din 21.12.2017, versiune în vigoare din 27.07.2018

Codul este valabil. Relevanța verificată la 03.09.2021

Structura actului