Articolul 4 Codul aerian al Republicii Moldova în Republica Moldova. Spaţiul aerian naţional

(1) Spaţiul aerian naţional reprezintă coloana de aer situată deasupra teritoriului de suveranitate al Republicii Moldova, pînă la limita inferioară a spaţiului extraatmosferic.

(2) În spaţiul aerian naţional se pot desfăşura:

a) trafic aerian general;

b) trafic aerian operaţional;

c) activităţi civile sau militare legate de utilizarea spaţiului aerian.

(3) Spaţiul aerian naţional cuprinde:

a) spaţiul de trafic aerian ce reprezintă porţiunea din spaţiul aerian naţional unde se permite activitatea aeronautică, precum şi terenurile destinate decolărilor şi aterizărilor, indiferent de apartenenţă şi de natura activităţii de zbor;

b) zonele rezervate ce reprezintă porţiunile din spaţiul aerian naţional destinate unor activităţi aeronautice militare, activităţilor aeronautice de şcoală, de sport aeronautic, de încercare şi de omologare a aeronavelor, de natură utilitară şi altele similare, precum şi altor activităţi stabilite prin reglementări specifice;

c) zonele reglementate constituite din zone periculoase, zone cu restricţii sau zone interzise, precum şi căile aeriene condiţionale şi zonele de activitate comună în zona de frontieră de stat.

(4) Clasificarea spaţiului aerian naţional din punct de vedere al asigurării serviciilor de trafic aerian se stabileşte în conformitate cu standardele elaborate de organizaţiile internaţionale de aviaţie civilă la care Republica Moldova este parte.

(5) Pe timp de pace, autoritatea administrativă de implementare şi realizare a politicilor în domeniul aviaţiei civile, împreună cu organul central de specialitate în domeniul apărării, organizează spaţiul aerian naţional şi stabileşte principiile şi regulile de folosire a acestuia pentru activităţile aeronautice civile sau militare, după caz.

(6) Cerinţele şi procedura de autorizare a zborurilor în spaţiul aerian naţional se aprobă de Guvern.

(7) Autoritatea administrativă de implementare şi realizare a politicilor în domeniul aviaţiei civile sau organul central de specialitate în domeniul apărării poate restricţiona sau interzice temporar desfăşurarea traficului aerian general într-o porţiune ori în întreg spaţiul aerian naţional din motive ce ar ameninţa capacitatea de apărare, ordinea publică şi securitatea naţională, conform atribuţiilor ce le revin.

(8) Spaţiul aerian naţional poate fi integrat din punctul de vedere al furnizării serviciilor de navigaţie aeriană în unul sau mai multe blocuri funcţionale de spaţiu aerian stabilite prin tratate încheiate de Republica Moldova cu alte state, în baza reglementărilor specifice aplicabile.

(9) Modul de acţiune împotriva aeronavelor care utilizează neautorizat spaţiul aerian al Republicii Moldova este stabilit de Legea nr. 143/2012 privind controlul spaţiului aerian.

(10) Aeronavele de stat care operează într-o porţiune de spaţiu aerian aflată sub controlul serviciilor de trafic aerian civile trebuie să opereze ca trafic aerian general. Guvernul aprobă reglementări pentru aeronavele de stat, care asigură siguranţa zborurilor aeronavelor civile.

(11) Orice activitate care nu intră în categoria activităţilor aeronautice civile, avînd drept efect ajungerea în spaţiul aerian a diverselor corpuri materiale care pot constitui un pericol pentru siguranţa zborurilor aeronavelor, poate fi efectuată numai cu condiţia coordonării prealabile cu autoritatea administrativă de implementare şi realizare a politicilor în domeniul aviaţiei civile.

(12) Este interzisă lansarea în aer a obiectelor în zonele supuse servituţilor aeronautice sau utilizarea unor dispozitive de iluminare îndreptate spre aeronavă, cabina piloţilor în orice fază a zborului, precum şi alte acţiuni similare ce prezintă pericol pentru siguranţa zborurilor.

Art 4 Codul aerian al Republicii Moldova în Republica Moldova cu schimbări 2024 anul №301 din 21.12.2017, versiune în vigoare din 27.07.2018

Codul este valabil. Relevanța verificată la 03.09.2021

Structura actului